One Day in Istanbul: 13 Best Things To Do

Specijalna ponuda leta za Istanbul – Turkish Airlines  već od 229 KM po osobi

Prodaja do 14.02. ,

putovanje od 02FEB21 – 13JUN21

 

Molimo provjerite je li validnost pasoša/putovnice u skladu sa pravilima zemlje u koju putujete.
Za putnike koji putuju za Tursku, pasoš mora biti važeći najmanje 150 dana od dana ulaska u zemlju.
Za ulazak u zemlje Schengena pasoši moraju biti važeći najmanje 90 dana od dana povratka iz zemlje koja se putuje. Ispravnost putnih dokumenata je isključiva odgovornost putnika.
Molimo provjerite prije putovanja uslove ulaska / prelaska granica na željene destinacije usljed pandemije COVID-19!
 
Svaka ponuda je važeća u trenutku slanja, finalne cijene i slobodni kapaciteti zavise od trenutka potvrde.
Molimo provjerite detalje na izdatim dokumentima.
Korekcije na avio kartama i vaučerima su moguće samo na dan izdavanja – 17.00h.
Nakon toga iste neće biti moguće, skladno pravilima avio prevoznika i ostalih dobavljača, te su podložne eventualnim penalima.

 

Travel Centar d.o.o. Sarajevo

Strossmayerova 1/1

71000 Sarajevo

Tel: 033214633

Mail: [email protected]