već od

                                              IBEROSTAR BELLEVUE                                                      

       

Rezervacije:                         od 03.06.2022. – 17.06.2022

 

Boravak :                             od 03.06.2022 – 17.06.2022

 

DOUBLE ROOM                             175,00 eur per room daily + child free of charge

(minimum occupancy 2 adults / maximum occupancy 2 adults + 1 child 02 – 14,99 years)                              

 

FAMILY  BASIC                              195,00 eur per room daily + children free of charge

(maximum occupancy 2 adults + 2 children 02 – 14,99 years)

Minimum stay:                             3 nights

 

Za putnike koji putuju za Tursku, pasoš mora biti važeći najmanje 150 dana od dana ulaska u zemlju.
Molimo provjerite je li 
validnost pasoša/putovnice u skladu sa pravilima zemlje u koju putujete.

Za ulazak u zemlje Schengena pasoši moraju biti važeći najmanje 90 dana od dana povratka iz zemlje koja se putuje. Ispravnost putnih dokumenata je isključiva odgovornost putnika.

Molimo provjerite prije putovanja uslove ulaska / prelaska granica na željene destinacije usljed pandemije COVID-19!

 

Svaka ponuda je važeća u trenutku slanja, finalne cijene i slobodni kapaciteti zavise od trenutka potvrde.

Molimo provjerite detalje na izdatim dokumentima.

Korekcije na avio kartama i vaučerima su moguće samo na dan izdavanja – 17.00h.

Nakon toga iste neće biti moguće, skladno pravilima avio prevoznika i ostalih dobavljača, te su podložne eventualnim penalima.

 

Travel Centar d.o.o. Sarajevo

Strossmayerova 1/1

71000 Sarajevo

Tel: 033214633

Mail: [email protected]