Turkish Airlines samo za Vas leti u Istanbul, na aerodrom SABIHA GOKCEN, četvrtkom, petkom i nedjeljom po cijeni već od 279,00 KM sa taksom i

prtljagom od 20kg + ručni prtljag 8kg

TK

7866

28.Mar.2021

29.Oct.2021

 

SAW

13:10

13:55

SJJ

 

TK

7867

28.Mar.2021

29.Oct.2021

SJJ

14:50

17:35

SAW

 

 

 

 

 

 

 

Molimo provjerite je li validnost pasoša/putovnice u skladu sa pravilima zemlje u koju putujete.

Za putnike koji putuju za Tursku, pasoš mora biti važeći najmanje 150 dana od dana ulaska u zemlju.

Za ulazak u zemlje Schengena pasoši moraju biti važeći najmanje 90 dana od dana povratka iz zemlje koja se putuje. Ispravnost putnih dokumenata je isključiva odgovornost putnika.

Molimo provjerite prije putovanja uslove ulaska / prelaska granica na željene destinacije usljed pandemije COVID-19!

 

Svaka ponuda je važeća u trenutku slanja, finalne cijene i slobodni kapaciteti zavise od trenutka potvrde.

Molimo provjerite detalje na izdatim dokumentima.

Korekcije na avio kartama i vaučerima su moguće samo na dan izdavanja – 17.00h.

Nakon toga iste neće biti moguće, skladno pravilima avio prevoznika i ostalih dobavljača, te su podložne eventualnim penalima.

Travel Centar d.o.o. Sarajevo

Strossmayerova 1/1

71000 Sarajevo

Tel: 033214633

Mail: [email protected]