KURSEVI JEZIKA U INOSTRANSTVU

Ako želite što brže da savladate neki strani jezik ili da usavršite postojeći nivo znanja, otputujte u zemlju gde je željeni jezik maternji.  Cijelo vrijeme boravka snalazite se isključivo na njihovom jeziku. Nema boljeg načina za učenje jezika od ovoga.

  • Brz napredak

Kada učite jezik na destinaciji gdje se on izvorno govori, za dvije ili tri nedjelje ostvarujete veći napredak nego da ga učite u svojoj zemlji 3-6 mjeseci. Duh živog jezika i okruženje u kome boravite značajno doprinose napretku.

  • Sigurnost

Škole koje nudimo su pažljivo odabrane. Većinu smo i lično posjetili, slali zadovoljne putnike godinama. Sve škole su međunarodno priznate i akreditovane što je garancija kvaliteta.

  • Destinacije

U zavisnosti od jezika koji želite da učite, birate i destinaciju gde se taj jezik izvorno govori.

Kada je npr. engleski jezik u pitanju, Velika Britanija je svakako prvi izbor sa aspekta kvaliteta učenja jezika, ali ako želite da uz nastavu odete i na ljetovanje, onda je bolja opcija Malta iako kvalitet jezika tamo nije na visokom nivou kao u Engleskoj. Svaka destinacija ima svoje specifičnosti.

Kursevi se dijele u tri kategorije.

  • Kursevi za odrasle

Kada je učenje jezika u pitanju, gornja starosna granica ne postoji. Donja je 16 godina. Birate destinaciju, školu, kurs, a vrijeme van nastave provodite onako kako želite. Možete ići na vannastavne aktivnosti koje organizuje škola, a možete slobodno vrijeme osmisliti i sami ili sa drugim polaznicima iz škole. Na kurs idete u periodu koji Vama odgovara, u toku cijele godine. Takođe i dužinu boravka prilagođavate sebi i svojim potrebama. Mi ne savjetujemo odlazak kraći od dvije sedmice kako biste mogli da ostvarite ozbiljniji napredak i kako bi putovanje bilo isplativo (trošak avio karte, a često i vize).

  • Kampovi za mlade

Mladi uzrasta od 10-19 godina mogu provesti vrlo kreativno i korisno ljeto ili zimski raspust. Družeći se sa vršnjacima iz cijelog svijeta stiču novo iskustvo i usavršavaju znanje stranog jezika. Pored časova koji su savremeno osmišljeni, ima puno aktivnosti (sport, umjetnost…), a odlazi se i na ekskurzije. Potpuno su bezbjedni jer cijelo vrijeme neko brine o njima.

  • Poslovni kursevi

Motiv za stručne kurseve je napredak u karijeri. Ti kursevi su osmišljeni za gotovo sve oblasti: pravo, medicinu, biznis, turizam… Prednost je i povezivanje sa kolegama iz drugih krajeva svijeta.

  • Raznovrsnost kurseva

Učenje jezika ne treba da bude dosadno. I standardni kursevi jezika su danas osmišljeni na savremen i zanimljiv način. Postoje i porodični kursevi. Sve više kampova za mlade ima specijalizovane kurseve koji su polaznicima interesantni (akcenat na programiranje, na umjetnost, ples, glumu, dizajn, modu…).

  • Certifikat

Kako kurs funkcioniše u praksi? Na početku kursa vrši se testiranje ili polaznici urade test prije nego što odu na destinaciju. Grupe su male i podjeljene prema nivou znanja. Po završetku kursa dobijate certifikat sa navedenim nivoom znanja koji ste dostigli.

  • Individualni polasci

Individualni polasci u odnosu na grupne imaju brojne prednosti. Polaznici postižu veći napredak u učenju jezika (usmjereni su na polaznike iz cijelog svijeta a nisu dio grupe vršnjaka iz svoje zemlje koji pričaju našim jezikom). Istovremeno su i potpuno bezbijedni jer se o njima sve vrijeme brinu predstavnici škole na destinaciji.

  • Smještaj

Vrstu smještaja birate sami. Prednost smještaja u porodici je komunikacija sa lokalcima. Treba imati na umu da se zbog savremenog načina života polaznici često vrlo malo i sreću sa domaćinima. U apartmanima i rezidencijama ste smješteni sa drugim polaznicima i to je i najčešći izbor naših klijenata. Smještaj možemo rezervisati i u hotelima, prema želji klijenta.

Comments

Komentariši