već od
SPECIJALNA PONUDA!

U ponudi let već od 299,00 KM

Period putovanja 01.03. do 05.04. 2024.

Prodaja karata do  05.04. 2024.

Sve detalje je moguće provjeriti putem

 info@travel centar.ba

ili pozivom na 033 214 632 i 033 214 633

Vaše putovanje je naša briga!

Za putnike koji putuju za Tursku, pasoš mora biti važeći najmanje 150 dana od dana ulaska u zemlju.
Molimo provjerite je li validnost pasoša/putovnice u skladu sa pravilima zemlje u koju putujete.

Za ulazak u zemlje Schengena pasoši moraju biti važeći najmanje 90 dana od dana povratka iz zemlje koja se putuje. Ispravnost putnih dokumenata je isključiva odgovornost putnika.

Svaka ponuda je važeća u trenutku slanja, finalne cijene i slobodni kapaciteti zavise od trenutka potvrde.

Molimo provjerite detalje na izdatim dokumentima.

Korekcije na avio kartama i vaučerima su moguće samo na dan izdavanja – 17.00h.

Nakon toga iste neće biti moguće, skladno pravilima avio prevoznika i ostalih dobavljača, te su podložne eventualnim penalima.