Travel Centar Sarajevo od prošle godine jedina je agencija u Bosni i Hercegovini koja posjeduje certifikat ICEF Trained Agent Counsellor, a koji je prepoznat u cijelom svijetu od strane najboljih edukatora i škola stranih jezika. “Ono sto je važno naglasiti, je to da mi, godinama, imamo izvrsnu saradnju sa najboljim školama i Unverzitetima u cijelom